شرکت فنی مهندسی - بازرگانی

اتوماسیون صنعتی - ابزار دقیق - برق صنعتی - الکترونیک قدرت - انرژی‌های تجدیدپذیر

... وب سایت در حال بروز رسانی می‌باشد

E-mail: info@ayma-energy.com

Phone: 041-35248124

Whatsapp: +98 9012118000

instagram: @ayma.energy